strafferet

Strafferet

STRAFFERET

Strafferetten er et fagområde indenfor juraen og handler primært om de konsekvenser der er behæftet ved en straffelovsovertrædelse. I Straffeloven er der paragraffer, der omhandler store såvel som mindre alvorlige overtrædelser – og nogle af dem omfatter bl.a. voldtægt, vold, drab, indbrud, bedrageri, dokumentfalsk, bagvaskelse, mv.

Nedenfor beskriver vi eksempelvis, hvornår du kan få en beskikket forsvarsadvokat, bistandsadvokat mv.

Beskikket forsvarer:

Hvis du bliver sigtet i en straffesag i Danmark, kan du få beskikket en forsvarsadvokat efter eget ønske.  Hvis du er i tvivl om hvilken forsvarsadvokat du skal vælge, kan du anmode politiet om hjælp til at få udpeget én. Du skal derfor være særlig opmærksom på, at politiet har pligt til at fortælle dig om dine muligheder ift. at få beskikket en forsvarer.

Da det i sidste ende er op til dig hvem du vælger som forsvarer, kan du derfor også skifte forsvarer undervejs, hvis du eksempelvis skulle komme til at opleve, at den beskikkede forsvarer ikke varetager dine interesser.

En beskikket forsvarer er en advokat, der skal hjælpe dig i forbindelse med din straffesag.

Det er altid Retten der beskikker en forsvarsadvokat til dig og udgifterne i forbindelse med forsvarssalæret afholdes af statskassen. Det betyder, at du aldrig kommer til at betale direkte til forsvarsadvokaten. Hvis du bliver dømt, skal du derimod betale sagsomkostningerne direkte til staten.

Grundtaksten pr. time er kr. 1.810 + moms. 

Beskikket bistandsadvokat:

Har du været offer for en forbrydelse eller er du nærmeste pårørende til én der har, kan staten få beskikket en bistandsadvokat til dig i forbindelse med straffesagen.

Bistandsadvokatens rolle er, at yde råd og vejledning, mens sagen er ved at blive efterforsket og hvis derefter sagen skal i retten.

En Bistandsadvokat kan være særlig relevant, hvis du bliver indkaldt som vidne enten som én der har været direkte vidne til hændelsen eller hvis du er et karaktervidne.

Derudover kan det være godt, at søge en bistandsadvokat, da der i langt de fleste af sagerne skal søges erstatning. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig med at få erstatning, ved at opgøre et krav og fremsætte det under straffesagen. Der er ingen udgifter forbundet med at du får en bistandsadvokat. Salæret til bistandsadvokaten bliver afholdt af staten.

 

Erstatning for uberettiget varetægt

Hvis du har været uberettiget anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning, har du krav på erstatning. Hvis f.eks. der er tale om en påtaleopgivelse eller hvis du frifindes for straffesagen, kan du have ret til erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, ransagning, beslaglæggelse, mv, men du skal huske på, at erstatning kan nægtes eller nedsættes, hvis du selv har været skyld i foranstaltningen.

Taksterne til erstatningen reguleres hvert år og kan findes på Rigsadvokatens meddelelse.

 

Står du i en situation, hvor du har brug for en beskikket forsvarsadvokat, bistandsadvokat eller advokatbistand ift. straffesagen, så er du velkommen til at kontakte os.

Med os ved din side, kan du være tryg ved tanken om et stærkt forsvar med særligt speciale indenfor strafferetten.