Testamente

Ved dødsfald kan du med et testamente sikre dig, at arven tilfalder, dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne. Med et testamente sikrer du, at din ægtefælle kan blive boende i huset – selvom børnene skal arve tvangsarv ifølge arveloven. Du kan også sikre din ægtefælle – eller børn – maksimal eller minimal arv.
Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arveloven, og så er det ikke dig selv, men derimod arveloven der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Med et testamente råder du selv over fordelingen af din arv med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle.

TESTAMENTE – KOM GODT I GANG

Vi oplever desværre ofte at testamenter er udarbejdet uprofessionelt og derfor ofte resulterer i en række tvister og komplikationer i forhold til arveloven, når arven skal fordeles. Vi kan vejlede dig om dine muligheder og give gode råd om besparelse af boafgift og skat. Vi har erfaringen med udarbejdelse af testamenter, som sikrer en ukompliceret fordeling af arven.
Kontakt en jurist fra Legal Group Denmark og få et uforpligtende tilbud på et testamente.

TESTAMENTE HVIS I ER GIFT

Selvom du og din partner er gift, arver I ikke automatisk alt efter hinanden ved dødsfald. Ifølge arveloven arver børnene halvdelen af det, der falder i arv med det samme. I et testamente kan arven fordeles, således at ægtefællen får en større andel end fastsat i arveloven, på bekostning af børnene. Det kan betyde, at den længstlevende ægtefælle kan blive i boligen. Det betyder også, at man i testamentet kan planlægge opdelingen mere smidigt ved at bestemme, hvem der har ret til hvilke genstande. Med et testamente kan I derfor sikre hinanden og selv bestemme, hvordan arven fordeles.

TESTAMENTE HVIS I ER UGIFT

Der kan være flere grunde til, at man har valgt at leve sammen som ugifte. Men man skal være opmærksom på, at det har nogle konsekvenser i tilfælde af dødsfald. Er du og din partner ikke gift, er jeres samliv ikke reguleret af regler i arveloven, og I arver derfor ikke hinanden ved dødsfald. Ønsker I at sikre hinanden, er det nødvendigt at oprette et testamente. Er der ikke oprettet testamente, fordeles arven ud fra arveloven til eventuelle livsarvinger – og ikke til samleveren.
Lever I sammen papirløst, bør I oprette testamente til fordel for hinanden, ellers er der ingen arveret mellem jer indbyrdes. Det gælder, uanset om I har børn eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen.
Efter 2 års samliv skal man ikke betale tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem papirløse. Denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end 2 års samliv, idet arveretten kun opstår i kraft af et testamente.

UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE

Du og din partner har også mulighed for at oprette et såkaldt “udvidet samlevertestamente” – forudsat, at I har fælles børn eller har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet. Via et udvidet samlevertestamente, kan I selv bestemme, at I vil stilles som om I er ægtefæller i arveretlig henseende.

ALENE

Er du alene og ikke efterlader dig livsarvinger eller ægtefælle kan du via et testamente frit bestemme, hvem der skal arve dig. Bestemmer du ikke noget i et testamente og er din nærmeste efterlevende familie fætre/kusiner, arver statskassen det du efterlader dig. Hvis du vil undgå dette, og fx betænke Kræftens Bekæmpelse eller Læger uden Grænser skal du oprette et testamente.

HVORDAN OPRETTER JEG ET TESTAMENTE?

De forskellige arveregler er komplicerede, og ofte er det ikke noget, du selv kan løse. Testamentet skal tage udgangspunkt i netop din situation og udformes på en sådan måde, at der ikke er nogen tvivl den dag, arven skal fordeles. Et testamente er kun gyldigt, hvis det er underskrevet af en notar – notartestamente – eller af to vidner – vidnetestamente.

NOTARTESTAMENTE

Langt de fleste, der får udarbejdet et testamente, får hjælp fra en jurist til at sikre, at testamentet passer på de ønsker og økonomiske forhold, som de har. Arvereglerne kan være vanskelige at gennemskue, men indeholder også mange muligheder for at sikre den rette deling. Det kræver god rådgivning fra en arveretsjurist at sikre den rigtige løsning.
Et notartestamente er et testamente der oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar på det lokale dommerkontor. Notaren hjælper dig ikke med at udfærdige selve testamentet, men noterer det i et register over notartestamenter. Derved kan du sikre, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker du har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Det koster 300 kr. at få testamentet stemplet hos en notar. Har du ikke mulighed for at tage hen til notaren, kan notaren komme hjem til dig mod betaling af transportudgifterne.

VIDNETESTAMENTE

Hvis du ikke ønsker at oprette dit testamente ved en notar, eller ikke tidsmæssigt har mulighed herfor, kan du oprette et testamente for to vidner. Ved et vidnetestamente sparer du notar gebyret på 300 kr., men til gengæld er risikoen for, at testamentet bliver tilsidesat, langt større. Derudover er der også en større risiko for at testamentet bliver væk, da det kun findes i ét eksemplar.
For at vidnetestamentet er gyldigt, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Testator skal skrive under på testamentet, mens begge vidner samtidig er til stede.
  • Vidnerne skal straks skrive under som vidner
  • Vidnerne skal være fyldt 18 år og myndige.

GIV TESTAMENTET ET TJEK

Alting forandrer sig. Derfor er der gode grunde til at få testamentet set efter af en professionel med jævne mellemrum. Måske har du fået børn. Måske er du blevet skilt. Købt hus. Måske er formuen vokset. Eller måske er arvereglerne ændret.
Har du allerede et testamente, er det derfor en god ide at få det gennemset jævnligt af en specialiseret jurist – fx hvert tredje år.