Ansættelsesret

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere.
Vi er højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret, herunder:

 • Funktionærret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
 • Ferielovgivningen
 • Ligebehandlingslovgivningen
 • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 • Betalingsstandsning eller konkurs
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Arbejdsmiljøret – Herudover rådgiver vi om særlige forhold vedrørende offentlige ansatte, bl.a.
 • Tjenestemænd
 • Offentlige overenskomster mv.