ERSTATNINGSRET

Erstatningsret handler om de regler der gælder, hvis der er sket en tings- eller personskade, og det i den forbindelse er muligt at identificere en skadevolder og en skadelidt.
Erstatningsret reguleres hovedsageligt af uskrevne grundsætninger, men kommer også til udtryk i erstatningsansvarsloven. Den regulerer for eksempel en lønmodtagers ansvar og en arbejdsgivers ansvar.
Hos Legal Group Denmark –  kan vi for eksempel hjælpe dig med problemer angående erstatningsansvar ved et biluheld, eller hvis en gæst i dit hjem, ved et uheld, tabte din computer på gulvet, så den gik i stykker samt andre situationer, hvor der skal betales erstatning.