Bestyrelsesarbejde

DEN RIGTIGE BESTYRELSE ER GULD VÆRD.

En bestyrelse har, uanset om der er tale om bestyrelsen i en stor eller lille virksomhed, ansvaret for den strategiske ledelse og den finansielle kontrol af selskabet – men har også til opgave løbende at vurdere ledelsen. Derfor er det af største betydning at have de helt rigtige medlemmer i bestyrelsen – dem, der skaber værdi i det lange løb.  

RIGTIGE BESTYRELSESMEDLEMMER STILLER KRITISKE SPØRGSMÅL

Med en Legal Group Denmark jurist i din bestyrelse kan du sikre, at din virksomhed får hjælp til alene at tage kalkulerede risici og får hjælp til at nå sine strategiske forretningsmål. Den gode bestyrelse er aktiv og engageret i virksomhedens vision, men den skal også kunne stille de ubehagelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter – og det kan og gør vores erfarne jurister.

For især små og mellemstore selskaber kan det være attraktivt at bruge virksomhedens juridiske rådgiver som bestyrelsesmedlem. Denne er i forvejen en betroet rådgiver, som kender virksomheden indgående og som der sparres jævnligt med.

En jurist, som på samme tid er bestyrelsesmedlem og advokat for virksomheden, kan derfor være en både god, billigere og driftssikker løsning for mange virksomheder.  Juristen vil via sin baggrund nemt kunne gennemskue, hvilke løsninger der er mulige – og lovlige.  

FÅ GAVN AF JURISTENS SPECIALVIDEN

Mange jurister vælges ind i en bestyrelse, fordi de har et særligt kendskab til en specifik branche, en særlig juridisk disciplin, eller fordi de har specialiseret sig inden for særlige virksomhedstyper, såsom iværksættervirksomheder eller nødlidende virksomheder. Med en dygtig jurist ved din side får du derfor en rådgiver med specialviden, som kan hjælpe dig i forbindelse med alle virksomhedens store beslutninger.