Aftale- og kontraktret

Ved indgåelse af kontrakter kan der være større økonomiske værdier involveret og/eller særlige betingelser og forudsætninger, der skal tilgodeses.
Samtlige vore specialister har i mange år beskæftiget sig med kontraktsudformning indenfor de konkrete fagområder.
Uanset hvilket område kontrakten vedrører, kan vores rådgivning omfatte alle led i kontraktens samlede “liv”, f.eks.

  • Forudgående analyser af særlige juridiske og forretningsmæssige forhold indenfor det pågældende område
  • Behovs- og forudsætningsanalyser for klienten
  • Forberedelse til forhandlinger, oplæg / synopsis til forløb og indhold af kontrakt
  • Indledende / forberedende kommunikation med andre kontraktsparter
  • Selve kontraktsforhandlingen
  • Udarbejdelse af kontraktudkast eller kommentering / bearbejdning af eksisterende udkast og løbende indarbejdelse af forhandlingsresultater
  • Udarbejdelse af endelig kontrakt
  • Selve indgåelse af kontrakten, underskift, kontrol af formalia mv.
  • Opfølgning og projektassistance i kontraktens løbetid
  • Håndtering af eventuelle tvister og misligholdelsessituationer