Inkasso

Inkasso er den retslige disciplin, der beskæftiger sig med inddrivelse af gæld. Inkassoloven og fogedretten danner rammen om inkasso.
Men inkasso er meget mere end blot stringent forfølgelse af de retslige virkemidler. Mange gange kan en dygtig og forhandlingsorienteret rådgiver finde en løsning på problemet med restancer igennem dialog med skyldneren.

Hos Legal Group Denmark kan du få hjælp til at gennemtænke procedurer vedrørende alt fra udarbejdelse af fakturaer til inkassoproces, så du undgår overraskelser og har dit på det tørre. Med gode og gennemarbejdede fakturaer, kontrakter og ordrebekræftelser er du et godt stykke af vejen, og ender det i inkasso og retssager, skal du også have faste procedurer til at takle det. Vi hjælper dig med at indkræve forfalden gæld og med at være på forkant, så du kan undgå ubetalte regninger og dårlige betalere.

INKASSOOMKOSTNINGER

Inkassoomkostninger er de udgifter kreditor har ved at en sag tages til inkasso. Inkassoomkostninger pålægges skyldner, men kan i sidste ende med at skulle betales af kreditor, hvis skyldneren er insolvent. Hos Legal Group Denmark skeler vi altid til omkostningerne, således at omkostninger, indsats og sandsynligheden for inddrivelse hænger sammen.

RYKKERPROCEDURE OG RYKKERBREV

Hvis kunderne ikke betaler, bør du være hurtig med at rykke for betaling. På den måde viser du over for kunden, at du har styr på tingene og dit bogholderi.

Bliver det nødvendigt at sende en rykker til en kunde, skal du være opmærksom på at gøre det rigtigt. En god rykkerprocedure skal opfylde specifikke krav, for at være juridisk gyldig. Her er det en god ide at benytte vores skabeloner til rykkerbreve og vide hvilke rykkergebyrer som du må indkræve, samt få fremsat et rentepåkrav, hvis rente ikke er aftalt i forvejen.

INKASSOVARSEL

Hvis rykkerbrevene ikke har fået skyldner til at betale fakturaen inden ti dage, skal du sende et såkaldt inkassovarsel. Her skal ordlyden i brevet være mere direkte og oplyse skyldner om, at ved fortsat manglende betaling vil sagen overgå til inkasso og oplægges udgifter.

Du skal fremsende inkassovarsel inden du overdrager sagen til inkasso. Har du ikke fået sendt inkassovarsel kan vi sende det for dig.

INKASSO INDSIGELSE

Hvis du oplever, at en skyldner gør indsigelser mod et krav, bør du hurtigst muligt tage stilling til indsigelsen og sende et svar til skyldner.

Sender du sagen til inddrivelse hos Legal Group Denmark, skal du ud over kopi af faktura, rykkerbreve m.v. medsende kopi af skyldners indsigelser, dit svar til skyldner og/eller din stillingtagen til indsigelsen.

Kan du afvise indsigelsen som åbenlyst ubegrundet, fx hvis skyldner oplyser at have betalt uden at kunne fremvise kvittering, og betaling ikke er modtaget, kan du tage kravet til inkasso uanset, om skyldneren har gjort indsigelse.

INKASSOPROCEDURE

Hvis skyldner hverken reagerer på rykkerbreve eller inkassovarsel, bør du overgive sagen til inkasso, så snart betalingsfristen er udløbet.