Formuefællesskabet

Formuefællesskab er den mest udbredte formueordning mellem ægtefæller i Danmark.

Desværre oplever vi som professionelle rådgivere ofte, at der kan opstå konflikter omkring delingen af formuen ved dødsfald og separationer eller skilsmisser.
For at undgå komplikationer og misforståelser ved oprettelse af en ægtepagt, som kan være en kompliceret opgave, anbefaler vi derfor altid, at ægtepagten udarbejdes i samarbejde med en jurist med speciale i arveret. Juristen kan fortælle helt nøjagtigt om konsekvenserne af de valg, I træffer, så der ikke opstår problemer i forhold til arveloven.