Selskabsret

Hos Legal Group Denmark tilbyder vi – udover rådgivning af de almindelige selskabsretlige opgaver – rådgivning i forbindelse med komplekse selskabsretlige problemstillinger, og vi lægger i enhver henseende vægt på at sammensætte løsninger, som er værdiskabende og praktisk anvendelige for vores klienter. Vi fungerer desuden løbende som sparringspartner for en række klienter vedrørende generelle selskabsretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med etablering af nye selskaber.

Vi rådgiver en lang række af små, mellemstore og store ejerledede virksomheder, og vi har omfattende erfaring med de fordele og udfordringer, som særligt denne type virksomheder står over for – både i relation til den daglige drift og ledelse og i relation til ejerskab og generationsskifte.

Vi rådgiver blandt andet om følgende selskabsformer og samarbejder:

 • Aktie- og anpartsselskaber (A/S og ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Erhvervsdrivende fonde (ERF)
 • Andelsselskaber og frivillige kædesamarbejder
 • Joint ventures
 • Erhvervsdrivende foreninger

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Valg af selskabsform og etablering af selskaber og filialer
 • Udarbejdelse og forhandling af ejeraftaler
 • Omstrukturering af selskaber og koncerner (fusion, spaltning, omdannelse mv.)
 • Kapitalændringer
 • Forberedelse og eksekvering af generationsskifte
 • Bestyrelsesarbejde, herunder rådgivning til bestyrelser
 • Incitamentsprogrammer og aktieaflønning
 • Likvidation og opløsning
 • Ledelsesforhold, herunder ledelsesansvar