Erstatningsret

Hos Legal Group Denmark rådgiver vi private om erstatningsret.

Der kan være mange årsager til, at man som privatperson har behov for juridisk assistance i forbindelse med erstatningssager.

Er uheldet ude, er det vigtigt hurtigt at få gjort status over et eventuelt tab og så vidt muligt begrænse tabet. Ved at søge rådgivning hos os kan du få ro i maven og lade vores rådgivere bevare overblikket.

RÅDGIVNING I FORHOLD TIL ERSTATNING:

Hvis du har været ude for en ulykke eller oplevet en skade på for eksempel dit hus, rådgiver vi dig i forhold til den eventuelle erstatning, du er berettiget til, uanset om der er tale om en personskadeerstatning eller tingskade. Vi rådgiver dig om, hvorvidt du bør acceptere eller afvise forsikringsselskabets erstatningstilbud.

Vi leverer juridisk bistand gennem hele forløbet, også i forbindelse med en eventuel retssag.

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET OM:

  • Erstatning ved køb og salg af fast ejendom – her rådgiver vi blandt andet om dine rettigheder overfor ejendomsmægleren, hvis du er sælger. Er du køber, hjælper vi dig med de udfordringer, du kan have med den byggesagkyndige, der har udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapporten, eller med sælgeren og herunder ejerskifteforsikringen, der kan give anledning til tvister.
  • Arbejdsskader – hvis du kommer til skade i arbejdstiden.
  • Trafikulykker – hvis du selv er kommet til skade, og forsikringsselskabet skal udbetale erstatning, er det vigtigt at få den rigtige rådgivning.
  • Øvrige erstatnings- og forsikringssager, hvor du er kommet til skade eller har lidt et økonomisk tab.