Arv & dødsbo

Dødsbobehandling er ofte ikke det første de efterladte tænker på, når der sker et dødsfald i familien. Sorgen fylder naturligvis mest og der kan være mange følelser “på spil”. Derfor er de praktiske opgaver, som følger med et dødsfald i familien, ofte noget der er behov for hjælp til.
Når der sker et dødsfald er bedemanden den første du skal kontakte. Bedemanden vil kontakte sognepræsten, som vil give skifteretten besked om dødsfaldet.
Vi bistår med samtlige opgaver der kan være i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo. Vores opgaver vil omfatte følgende, ikke udtømmende liste:

 • Varetagelse af boet, herunder opsigelse af betalingsaftale, abonnementer
 • Indrykning af proklama
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Sørge for boets aktiver bliver vurderet
 • Fordeling af eventuel gæld – boets kreditorer skal have deres fordringer betalt førend eventuel arv kan udredes
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder også fortolkning af testamente
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arving
 • Udlæg af arven til arvinger
 • Rådgivning om boets skatteforhold og boafgift
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Indlevering af rette dokumenter til de rette myndigheder inden for tidsfristerne
 • Afregning