udbudsret

Hos Legal Group Denmark guider vi vores klienter sikkert gennem den komplekse udbudsret, uanset om de er tilbudsgivere, offentlige myndigheder eller institutioner. Vores rådgivning omfatter både danske udbud, dansk udbudsret og EU-udbud.

Udbudsret er et komplekst juridisk område, hvor flere regelsæt, udbudsregler, tilbudslove og udbudsdirektiver kan være i spil. Vores juridiske rådgivning giver overblik over hele udbudsprocessen.

Legal Group Denmark bistår bl.a. med rådgivning på områder som:

  • afklaring af udbudspligt
  • kontrol og gennemgang af udbudsbetingelser
  • rådgivning om udbudsprocedure og udbudsproces
  • vurdering af tilbud på udbuddet
  • udarbejdelse af kontrakter
  • aktindsigt
  • førelse af sager for Klagenævn for Udbud
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale

Legal Group Denmark bistår klienter med udarbejdelse af udbudsmateriale efter gældende udbudsregler. Vi rådgiver samtidig omkring hele udbudsprocessen, så klienten i sidste ende vælger den tilbudsgiver, der matcher de opstillede kriterier i udbudsmaterialet.

UDARBEJDELSE AF TILBUDSMATERIALE

For klienter, der skal afgive tilbud på et udbud, står Legal Group Denmark klar med rådgivning, der følger hele processen. Fra gennemlæsning af udbudsmaterialet over juridisk rådgivning omkring indholdet til udarbejdelse og gennemsyn af de endelige udbudspapirer og tilbudsmaterialet. Det giver vores klienter en garanti for, at deres tilbud og tilbudsmateriale indeholder alle de elementer, der er angivet og foreskrevet i udbudsmaterialet.