Erhvervslejeret

Lejeret er komplekst lovstof og overholdes den ikke nøje, kan det få økonomiske konsekvenser for lejer og udlejer. Inden lejeaftalen underskrives, bør der derfor foretages grundigt, undersøgende arbejde for at undgå lejeretlige fejl.

Vores specialiserede rådgivere har dybdegående erfaring med alle aspekter af erhvervslejeretten og kan dermed rådgive udlejere som lejere, både offentlige og private, samt internationale aktører.

Kombinationen af vores erfaring og juridiske faglighed gør os i stand til at navigere i den komplekse lejeret og sikre vores klienter de mest forretningsmæssige og juridisk fordelagtige lejeforhold i den konkrete situation.

Vi rådgiver både udlejere og lejere om:

 • Alle former for erhvervslejekontrakter, herunder domicilkontrakter og kravspecifikation til lejemålets indretning
 • Sale- and lease back-transaktioner
 • Due diligence
 • Leje- og forpagtningsaftaler, herunder for hoteller og restauranter
 • Alle forhold vedr. centerlejemål
 • Lejekontrakter i forbindelse med projektudviklingssager
 • Afståelse af (butiks)lejemål
 • Fremleje
 • Franchise
 • Erhvervelse og drift af udlejningsejendomme
 • Planmæssige og andre offentligretlige forhold vedr. lejemålets anvendelse
 • Ombygninger af ejendomme/lejemål og krav i den forbindelse
 • Lejeregulering, såvel aftalte reguleringer som markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering samt forbedringsforhøjelser
 • Forbrugs- og driftsregnskaber
 • Opsigelsessager
 • Erhvervsbeskyttelse med krav på erstatning og goodwill-kompensation ved udlejers opsigelse
 • Mangelsager ved overtagelse af lejemål, under lejeforholdet samt ved ophør
 • Fraflytningsforretninger
 • Konfliktløsning, herunder mediation, voldgift og retssagsbehandling
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter
 • Boliglejeret
 • Tilbudspligt efter lejeloven